«ابوعلی البصری» نایب رئیس هیئت حشد شعبی عراق گفت که حشد شعبی تمام امکانات و نیرو‌های خود را برای مبارزه با ویروس کرونا به خدمت گرفته است.

وی افزود: کار بزرگی در همه استان‌ها برای مقابله با کرونا در جریان است و هدف والا حمایت از شهروندان عراقی است.

البصری تاکید کرد که حشد شعبی به تلاش خود برای مبارزه با ویروس کرونا تا نابودی این ویروس در کشور ادامه خواهد داد.