ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه به نمایندگان پارلمان گفت: دولت در حال بررسی اجرای یک قرنطینه ملی و سراسری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

بر اساس این گزارش کابینه مجارستان به دنبال افزایش قدرت و اختیارات خود در شرایط حساس و بحرانی است تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کند.

اوربان افزود: ما در حال بررسی این گزینه هستیم و می‌خواهیم بدانیم چه گزینه‌ای بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

نخست وزیر مجارستان اظهار داشت: کشور‌های مختلف رویکرد‌های متفاوتی را اتخاذ کرده اند: مقررات منع رفت و آمد به این معنا نیست که کسی نمی‌تواند خانه اش را ترک کند، این مساله لازم نیست و ممکن نیز نخواهد بود