با افزایش تعداد مبتلایان در اروپا، رتبه ایران در جمع کشورهای جهان از سه، به پنج سقوط کرد و به نظر می رسد با توجه به سرعت شیوع در اروپا و آمریکا، رتبه ایران بازهم کاهش یابد.

در حال حاضر همچنان چین در رده اول است، ایتالیا در رده دوم که البته بعید نیست در چند روز آینده جای چین را بگیرد، اسپانیا در رده سوم و آلمان در رده چهارم و ایران در رده پنجم قرار دارند. البته با توجه به سرعت شیوع در آمریکا، بعید نیست این کشور هم از ایران پیشی گیرد. 

جدول کرونا