ژانگ شینمین، مدیر مرکز ملی توسعه فناوری زیستی چین گفت: " کار آزمایی بالینی این دارو در شنژن و با 80 بیمار انجام شد."

نتایج این آزمایش‌ بالینی نشان داد که این دارو می‌تواند مدت‌زمان بهبودی را در موارد خفیف از 11 روز به چهار روز کاهش دهد.

آزمایش دیگری در ووهان نشان داد که این دارو می‌تواند مدت‌زمان تب را از متوسط 4 روز به 2.5 روز کاهش دهد.

علاوه بر این، هیچ عارضه جانبی قابل‌توجهی نیز مشاهده نشده است.

ژانگ گفت: "فاویپیراویر از سال 2014 در بازار ژاپن عرضه‌شده و با مصرف این دارو هیچ عارضه جانبی آشکاری مشاهده نشده است ."

اطلاعات زیادی در مورد آزمایش سایر داروها، ازجمله Remdesivir  در دسترس نبود و بسیاری از دانشمندان به این دارو در درمان بیماری کووید-19 امیدوار بودند، اما در حال حاضر مشخص‌شده که این دارو دارای عوارض جانبی است.

عوارض بیماری کووید-19هنوز ناشناخته است زیرا نیاز به مشاهدات پزشکی بیشتر دارد.

یکی دیگر از روش‌های درمان این بیماری، طب سنتی چینی (TCM) است  که به‌عنوان یکی از راهبردهای درمانی در چین در برابر شیوع کروناویروس استفاده‌شده است.

به گفته لی یو، مدیر اداره علوم ملی TCM ، درمان سنتی نیز می‌تواند در تمام مراحل بیماری موثر باشد.

نتایج استفاده از داروهای سنتی در ماه فوریه در هوبی نشان داد که استفاده از طب سنتی به مدت پنج روز حدود60 درصد از موارد مشکوک را کاهش داده است.