دولت چین در بیانیه‌ای اعلام کرد چین همواره به کمک به ایران برای مهار کرونا ادامه می‌دهد.

 

هم چنین در ادامه بیانیه دولت چین آمده است که این دولت تجهیزات و کارشناسان را به ایران ارسال می‌کند‌.