به گزارش پارس نیوز، 

محسن هاشمی در آغاز جلسه نوبت عصر شورای شهر تهران که به منظور بررسی برنامه‌های کاندیدای شورای شهر به صورت فوق العاده برگزار شد، گفت: رسول کشت پور، کاندیدای پست شهرداری تهران طی نامه‌ای انصراف خود را از کاندیداتوری شهرداری تهران بیان کرد.

وی با بیان اینکه پیش از رسیدن نامه رسمی کشت پور به من، نامه در فضای مجازی منتشر شد گفت: امروز از میان چهار کاندیدایی که برنامه خود را ارائه داده‌اند، دو نفر به عنوان گزینه انتخاب خواهند شد.