به گزارش پارس به نقل از فارس، زلزله ای به بزرگی ۵.۳ در مقیاس ریشتر در نزدیکی تأسیسات هسته ای فوکوشیمای ژاپن ثبت شده است.

هنوز گزارشی از تخریب این تأسیسات تخریب شده یا افزایش میزان تشعشعات رایواکتیو در آن منطقه گزارش نشده است.

تپکو، شرکتی که مسئولیت عملیات پاکسازی این تأسیسات را به عهده دارد گفته در حال نظارت بر این تأسیسات است و تا کنون هیچ مورد مشکوکی گزارش نشده است.

نیروگاه اتمی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ در پی زلزله ۹ ریشتری و سونامی پس از آن، یکی از بزرگترین فاجعه های اتمی جهان را رقم زد.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما در حادثه زلزله و سونامی زمستان ۲۰۱۱ به شدت آسیب دید.

دولت ژاپن پیشتر گفته بود که که حدود ۳۰۰ تن آب آلوده با میزان بسیار بالای تشعشعات رادیواکتیو از یک مخزن نیروگاه فوکوشیما به بیرون نشت کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که میزان پرتوزایی آب نشت کرده به زمین در فوکوشیما به حدی است که تشعشعات آن در تنها یک ساعت معادل حداکثر تشعشعاتی است که کارکنان هسته ای در پنج سال مجاز به دریافت آن هستند.

سانحه نیروگاه فوکوشیما، پس از سانحه نیروگاه چرنوبیل در اوکراین در سال ١٩٨۶، وخیم ترین سانحه نشت مواد پرتوزا شناخته می شود.