به گزارش پارس به نقل از فارس، لیست مراکز پاسخگویی تلفنی به سوالات شرعی را منتشر کرد.