به گزارش پارس ، حسن اعتمادزاده در گفت وگو با ایسنا ، در مورد نحوه تغییر مدیرعامل شستا اظهار کرد: تغییر مدیریت شستا به صورت قانونی انجام شده است.

 

 

 

وی افزود: به صورت کلی هیات مدیره تامین اجتماعی، هیات مدیره شستا را تعیین می کند و به تایید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می رسد، پس از آن هیات مدیره شستا، مدیرعامل این شرکت را تعیین می کند که مجددا به تایید وزیر می رسد.

 

 

 

اعتمادزاده در مورد نجات امینی که به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انتخاب شده است، خاطر نشان کرد: امینی از کارشناسان و صاحب نظران تامین اجتماعی و فردی مورد اعتماد است، وی در گذشته نیز سرپرست موقت شستا بوده و در آن دوره کوتاه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

 

 

 

دبیر هیات امنای تامین اجتماعی در مورد علت تغییر مدیرعامل شستا بیان کرد: این شرکت با توجه به وضعیتی که داشت نیازمند تغییر بود و باید برای آن فردی انتخاب می شد که در درازمدت تغییرات اساسی را در شستا ایجاد کند .

 

 

 

وی ادامه داد: شستا نیازمند بازنگری کلی در مدیریت، نحوه کنش و واکنش در بازار و تاثیرگذاری بیشتر بر بازار سرمایه است و در این راستا باید مدیری آشنا به صنعت بازار و سرمایه و نیز دارای برنامه برای آن انتخاب می شد.