به گزارش پارس به نقل از مشرق، تصویری که در پیش رو دارید، در به احتمال قریب به یقین، در مقر فرماندهی « سپاه ۱۱ قدر» به ثبت رسیده است. شهید حاج محمدابراهیم همت، فرمانده ی سپاه ۱۱ قدر و محسن رضایی، فرمانده ی وقت سپاه نیز در تصویر دیده می شوند. زمان عکس برداری، احتمالا نیمه ی دوم سال ۱۳۶۱ می باشد. فرمانده ی کل سپاه و سردارانش، در گرد سفره ای رنگین نشسته اند که گران قیمت ترین غذای آن، کنسرو ماهی است. کاش یادمان نرود که بر چه رسم و یر چه سیره ای جنگیدیم و برپای ایستادیم.