به گزارش پارس به نقل از ایسنا، پژوهش انجام شده توسط اندرو گالوپ، دستیار تحقیق فوق دکتری دپارتمان بوم شناسی و زیست شناسی تکاملی دانشگاه پرینستون برای اولین بار از انسانها برای نمایش تغییرات در بسامد خمیازه کشیدن مبنی بر فصلهای مختلف استفاده کرده است.

همچنین طبق این تحقیقات، افراد در زمانی که دمای محیط از دمای بدن بیشتر می شود، کمتر خمیازه می کشند.

گالاپ به همراه محققان مرکز علوم حشرات دانشگاه آریزونا در مجله Frontiers in Evolutionary Neuroscience گزارش کرده اند که این اختلاف فصلی نشان دهنده این مطلب است که ممکن است خمیازه به عنوان شیوه ای برای تنظیم حرارت مغز کاربرد داشته باشد.

این محققان در پژوهش خود به بررسی بسامد خمیازه ۱۶۰ داوطلب در زمستان و تابستان ایالت آریزونا پرداختند. آنها دریافتند که این افراد در زمستان ها بیشتر خمیازه کشیده اند در حالی که در تابستان، با حرارت مساوی یا بیشتر محیط از دمای بدن، این مساله کاملا عکس بود. از این رو آنها نتیجه گرفتند که مغز در دماهای بالاتر چاره ای برای دفع گرما نداشته و بر مبنای نظریه تنظیم حرارت خمیازه، از آن برای خنک شدن با ورود هوا به مغز استفاده می کند.

به نظر می رسد تاثیر خنک کننده خمیازه در پی افزایش جریان خون در مغز بوجود آمده که در اثر کشیده شدن آرواره و همچنین تبادل حرارتی مخالف با هوای محیط در اثر نفس عمیق ایجاد می شود.

به ادعای این محققان، این اولین پژوهشی است که به نمایش بسامد خمیازه در فصول مختلف پرداخته است. کاربرد این مطالعه نه تنها در دانش فیزیولوژیکی بلکه برای درک بهتر بیماریها و شرایطی مانند ام اس و صرع بسیار جالب توجه است.