به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران حاضر در محل وزارت ارشاد؛" محسن محسنی نسب" کارگردان سینما در خصوص وضعیت سینماگران در زمان باز بودن خانه سینما گفت: در این مدت باز بودن خانه سینما امنیت شغلی نبود و حدود ۱۲ سال فعالیت در سینما حتی به کانون کارگردانان نیز نرفتم.

وی ادامه داد: وظایف خانه سینما این است فضای امنی را در سینما ایجاد کند و برادری و یک دلی به فعالیت های صنفی بپردازند.

" محسنی نسب" عنوان کرد: فارغ از فعالیت های صنفی نیز باید زندگی هنرمندانه درست کنیم.