معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف شکر در ایران ۲۹ کیلوگرم است ، اعلام کرد که ایران سرانه ۹.۵ کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.  سرانه مصرف شکر در دنیا ۱۹.۵ کیلوگرم است در حالی که بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف شکر در ایران ۲۹ کیلوگرم می باشد. طبق توصیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید سرانه مصرف شکر در کشور به ۲۳ کیلوگرم کاهش یابد.

 

منبع:شهرخبر