آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات است. وزیر سابق وزیر ارتباطات دولت روحانی است.  وزیر سابق جوانترین وزیر دولت روحانی است. 


در این عکس تصاویری از محل کار جدید آذری جهرمی می بینید.