به گزارش پارس نیوز، 

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، تصویری از مزار پدرش را اینستاگرام منتشر کرد.