از سال 2019 که کرونا شروع و کم کم جهان را درگیر کرده است، این ویروس چندین جهش داشته و هربار شدیدتر و مقاوم تر از قبل می شود.


محققان 40 جهش مختلف از کووید 19 را در بدن زنی که 11 ماه این بیماری را دارد، پیدا کردند.

محققان موسسه علم و فناوری Skolkovo در مسکو می گویند که این ویروس از این زن به عنوان سالن بدن سازی برای تناسب اندام استفاده کرده است.