سرهنگ محمد طبسی اظهار کرد: جوانی که در حاشیه شهر مشهد با چند نفر درگیر شده بود برای فرار از چنگ آن‌ها اقدام به تهدید یک راننده پراید کرده بود تا او را از صحنه دور کند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد بابیان اینکه راننده پراید که با تهدیدات پی‌درپی متهم روبرو شده بود، دریکی از تقاطع‌های شهر با مشاهده مأموران انتظامی خودرو را خاموش کرد، یادآور شد: متهم که در بلوار توس خودش را در آخر خط می‌دید، از خودرو پیاده شد و به داخل مغازه شیرینی فروشی فرار کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم فراری با تهدید پسر نوجوان از افراد داخل شیرینی فروشی می‌خواهد خودرویی برای فرار او از صحنه مهیا کنند، ابراز کرد: مأموران انتظامی با همکاری افراد داخل مغازه و پس از گفتگو با متهم زمانی که او به‌قصد فرار از شیرینی فروشی  خارج‌شده بود دستگیر کردند.

طبسی با اشاره به اینکه پسر نوجوان نیز بدون اینکه حادثه‌ای برایش رخ دهد از دست گروگان نجات یافت، افزود: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: تحقیقات پلیس با دستورات تخصصی مقام قضایی ادامه دارد.