امین شاهرخی مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اهمیت حمایت از  خانواده‌های مددجو گفت: در حال حاضر افراد تک‌نفره تحت پوشش با شرایط عادی ۱۹۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند و  افزایش مستمری ۲۵ درصدی از سال آینده در واریزی مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی لحاظ  خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بسته به تعداد اعضای خانواده و مستمری که تاکنون دریافت می‌کرده‌اند این افزایش ۲۵ درصدی در مستمری سال آینده آن‌ها نیز اعمال می‌شود.

بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی که بیماری کرونا زندگی اقشار ضعیف مثل جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی "ره" را با فشارهای مضاعف اقتصادی و معیشتی روبرو کرده است، مبلغ مستمری فعلی جوابگوی نیازهای آن‌ها نبوده و این افراد نیازمند حمایت بیشتری از دستگاه‌های حمایتی خواهند بود.