سیدحسن رسولی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره تعیین تکلیف نشدن دو معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی در شهرداری تهران گفت:‌ حناچی دو لایحه به شورای شهر ارسال کرده که یکی لایحه ادغام دو معاونت نیروی انسانی و برنامه‌ریزی و توسعه شهری است لایحه دوم نیز در مورد تکلیف شهرداری در ارائه اساسنامه سازمان‌های شهرداری است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود و اینکه بررسی این دولایحه باید قبل از لایحه بودجه انجام شود پیشنهاد می‌کنم این دو مسأله مورد توجه قرار گیرد و از این طریق به تداوم تخلفات شهرداری در حوزه این دو معاونت که بلاتکلیف هستند پایان دهیم.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: بهتر است که تعیین تکلیف این دو معاونت مقدم بر بررسی سایر طرح‌ها و لوایح  باشد.

اعضای شورای شهر با پیشنهاد حسن رسولی در مورد این مسأله موافقت کردند و پیشنهاد آن به تصویب رسید.