عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در مورخه 99/10/12 به شرح ذیل است:

1- تعداد کل نیروهای بکارگیری شده 5354 نفر

2- تعداد نقاط اجرای طرح: 1958

3- کاهش 20 درصدی تعداد تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل

4- اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 4880

*بازدید 6995 مورد

* تذکر و صورتجلسه: 4748 مورد

*پلمب: 132 مورد 

5- تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 34152 مورد 

6- تعداد خودروهای عودتی 20531 دستگاه

7- موارد اعمال قانون: 

*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد 21360 خودرو

* جریمه مناطق نارنجی: تعداد 150775 خودرو

*جریمه مناطق قرمز: 0

*ضمنا در روز گذشته 71055 پیامک به رانندگان خاطی ارسال شده است.