نیروی انتظامی آخرین آمار و عملکرد در طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در روز گذشته را به شرح ذیل اعلام کرد:

1-تعداد نیروهای بکارگیری شده 9250 نفر.

2-تعداد نقاط اجرای طرح: 1948 نقطه.

3-کاهش 15 درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

4-اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 

*بازدید 18448 مورد.

* تذکر: 9857 مورد.

* صورتجلسه: 1898 مورد.

*پلمب 397 مورد. 

5-تذکر لسانی به رانندگان خودروها:78682 مورد. 

6-تعداد خودروهای عودتی 30165 دستگاه.

7-موارد اعمال قانون: 

*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد 43665 خودرو.

* جریمه مناطق نارنجی: تعداد 8261 خودرو.

*جریمه مناطق قرمز: تعداد 580 خودرو.

ملاحظه: روز گذشته تعداد 65227 پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال شد.