سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار کرد: در راستای اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق محروم تاکنون ۸۰۰ هزار جامدادی توسط کارگاه‌های داخلی تولید شده است.

او با اینکه درحال حاضر کارگاه‌های تولیدی اقلام نوشت افزار مشق احسان ۷۰۰ هزار کیف مدرسه تولید کرده اند، گفت: به زودی یک میلیون بسته نوشت افزار ایرانی تهیه خواهد شد.

مدنی افزود: نوشت افزار‌ها بازار‌های دیگری غیر از مشق احسان دارند و در حال تولید هستند که غالبا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز سفارشاتی را به این مجموعه‌ها محول کرده است.