هوای پایتخت در ساعت ۱۳:۲۰ ظهر امروز (شنبه ۱۵ شهریور ماه) با شاخص ۶۹ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

گفتنی است؛ هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص  ۷۲ در وضعیت قابل قبول قرار داشت.