جعفری‌نژاد وکیل حسن عباسی  اظهار کرد: با توجه به گذراندن یک‌سوم مجازات مقرر در دادنامه صادره، موکل مشمول نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی شده و از زندان آزاد شده است.

 مجازات حسن عباسی در دادنامه قطعی صادره، هفت ماه حبس تعزیری بوده است.