پس از انتقادات فراوان نسبت به محتوای فیلم سینمایی "خانه پدری"، صبح امروز اکران این فیلم از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.