محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش  در خصوص آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال تصویب این آیین‌نامه هستیم و زمانی که تصویب شد، اجرا می‌شود، گفت: اعمال آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان از ابتدای مهرماه سال 98 خواهد بود.