به گزارش پارس نیوز، محمدرحیم فاضلی‌نژاد با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی تا سال ۱۴۰۵ از ۵ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر تا ۱۴۳۰ خواهد رسید، گفت: یک چهارم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: با توجه به این شرایط باید رفاه و سلامت نسل جوان و میانسال از اولویت‌های کاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها باشد.

مدیرکل بهزیستی شهر تهران ادامه داد: یکی از سیاست‌های جدید سازمان بهزیستی در دوره جدید شفاف سازی و بازنگری در فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان است که این موضوع در بهزیستی شهر تهران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فاضلی نژاد افزود: راه‌اندازی سامانه شفافیت از مواردی است که در دستور کار قرار گرفته است که این کار در راستای افزایش اعتماد عمومی و مشارکت آحاد جامعه است.

وی با اشاره به برنامه ریزی بهزیستی شهر تهران در ارتباط با جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و فاز نخست آن از اول تیر با همراهی فرمانداری در حال اجرا است.