به گزارش پارس نیوز، 

کارشناسان هشدار دادند که داخل ماشین ظرفشویی مرتبا نوسان اتفاق می افتد؛ رطوبت به خشکی، دمای بالا به دمای خنک، کم و زیاد شدن اسیدیته ، از طرفی وجود مقداری از باقیمانده غذا در این دستگاه بستر مناسبی برای رشد برخی از باکتری ها خواهد بود.

محققان دانشگاه “لیوبلیجیانا” در اسلونی اعلام کردند که براساس تحقیقات اخیر آنها ماشین ظرفشویی محل مناسبی برای رشد سودوموناس، اسچریچیا و آسینه تو باکتر است همه این باکتری های دارای پاتوژن هایی هستند که به طور عادی بی خطر محسوب می شوند اما سبب بروز عفونت برای افراد با سیستم های ایمنی در معرض خطر شوند.

نتایج نشان می دهد که بسیاری از ماشین های ظرفشویی حاوی باکتری هایی از جمله Escherichia است که شامل گونه هایی مانند E.coli است که باعث مسمومیت غذا در انسان می شود.محققان توصیه می کنند مردم قبل و پس از هر استفاده حتما ماشین ظرفشویی را تمیز کنند.