به گزارش پارس نیوز، 

رسانه های امارات تصاویری منتشر کردند مبنی بر اینکه دختر والی دوبی بعد از فرارش از کشور، با زور مجدداً به دوبی بازگشته است. «شیخ محمد بن رشید» حاکم دوبی و نخست وزیر امارات است. طبق گزارشات «شیخ محمد» در ۱۵ دسامبر به درخواست خانواده اش، با «ماری رابینسون» رئیس جمهور سابق ایرلند، ملاقاتی داشته تا در مورد حقوق بشر صحبت کنند. دختر «شیخ محمد» به نام لطیفه با «ماری رابینسون» رابطه دوستانه برقرار می کند. «لطیفه» در ویدئویی ۴۰ دقیقه ای گفته است که بارها حبس شده و مورد سو استفاده قرار گرفته است. چند ماه بعد دوستان و حامیان او گفتند که یک قایق او را به هند برده است. سازمان حمایت از حقوق انسانی در مورد این دختر اظهار نگرانی کرده است.