به گزارش پارس نیوز، مهرناز رضایی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برخی از درمانگران و پژوهشگران حوزه اعتیاد معتقدند درمان اعتیاد به محرک «گل» در ایران سلیقه‌‌ای و براساس تجربه و مهارت درمانگران انجام می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر برخی از منتقدان نیز تاکید دارند  باید پروتکلی تدوین شود تا درمان "گل" سامان یابد.

وی با بیان اینکه مصرف گل یا حشیش در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما درمان اعتیاد به آن امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته ‌است، افزود: در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد از روش‌های تجربی خود برای درمان موادی همچون شیشه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد کسانی که حشیش استفاده می‌کنند، سن پایین‌تری دارند و موضوع پیچیدگی‌های درمان با خانواده برای آنها مطرح است،گفت: به همین دلیل پروتکل‌هایی که به این موضوع توجه کنند می‌تواند مهارت درمانگران را برای کار با جوانان و نوجوانانی که حشیش مصرف می‌کند، تقویت کند.