به گزارش پارس ، « حبیب کاوش» سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفت و گو با فارس گفت: با توجه به اکران چهار فیلم جدید از صبح روز چهارشنبه (۲۲ خردادماه) و ظرفیت محدود سالن های سینما فیلم های اکران نوروزی مانند رسوایی، حوض نقاشی، تهران ۱۵۰۰ از سینماها برداشته می شود. این فیلم ها بیش از ده هفته بر پرده سینماها اکران بودند.

وی در ادامه گفت: از صبح چهارشنبه فیلم های « گذشته» در گروه سینمایی آفریقا، « خودزنی» در گروه سینمایی عصرجدید، « بیتابی بیتا» در گروه سینمایی قدس و « زبان مادری» در گروه سینمایی آزادی به نمایش درخواهند آمد.