به گزارش پارس نیوز، 

گفته شده است که این بیمارستان خصوصی به دلیل این که بیمار توانایی پرداخت هزینه درمان نداشته، حاضر به پذیرش او نشده است.

 

 

مسئولان بیمارستان می‌گویند که خانم "چورلادا تاراوان" پس از این که از هزینه‌های درمان آگاه شده، بیمارستان را ترک کرده است. بیمار کمی پس از ترک بیمارستان درگذشت.

چورلادا تاراوان پس از این که توسط شوهرش روی گلویش اسید ریخته شد، توسط دختر 12 ساله‌اش به بیمارستان منتقل و همسر وی دستگیر شد.

سال گذشته قانونی در تایلند تصویب شده است که طبق آن تمام بیمارستان‌ها موظف هستند در موارد اورژانسی تا ۷۲ ساعت خدمات درمانی مجانی به بیماران بدهند.