به گزارش پارس نیوز، سرهنگ مجید صمدی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اظهار کرد: به دلیل استقبال بی نظیر و افزایش یکباره درخواست گذرنامه با ویزای کشور عراق و نیز کاهش درخواست ویزا از سایر دفاتر خدماتی - زیارتی، پلیس به منظور متعادل کردن درخواست‌های زائران صدور ویزا را به سایر دفاتر خدماتی – زیارتی هدایت کرده است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت: متقاضیان، پس از دریافت گذرنامه، برای اخذ ویزا به دفاتر خدماتی - زیارتی مراجعه کنند.