به گزارش پارس نیوز، 

مرتضی رحمان زاده، شهردارمنطقه  با  اشاره به عملیات به زراعی بوستان ها و قطعات فضای سبز با هدف ایجاد فضای مطلوب شهری گفت: عملیات  هرس و به زراعی شامل کندوکوب، برداشت خاک مازاد و خاک دهی، ترمیم تشتکها، ترمیم تنه، قیم گذاری، کنده کشی، هرس درختان و درختچه ها، کود دهی، برف تکانی و ...  از فعالیتهای مهم  اجرایی فضای سبز در شش ماهه دوم سال  می باشد که مطابق دستورالعمل سازمان بوستانها از ۱۵ مهرماه صورت گرفته و تا پایان فصل زمستان ادامه دارد.

وی افزود: به منظور اجرای صحیح عملیات مذکورکارشناسان مرکزتحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز از مسیرهای برنامه ریزی شده جهت اجرای عملیات بازدید و در کلاسهای آموزشی ویژه ناظرین، کارشناسان وعوامل نواحی، آموزشهای لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه با آغاز دوره سرما و انجام  فعالیت های  اجرایی این فصل  و لزوم آمادگی پیمانکاران فضای سبز نواحی، بازدید از ادوات هرس و به زراعی با حضور رییس گیاهپزشکی سازمان بوستانها، رئیس فضای سبز، مسئول مرکز تحقیقات و کارشناسان، ناظرین وعوامل نواحی صورت گرفت افزود:  در این بازدید، ادوات، تجهیزات و نهاده های  مورد نیاز پیمانکاران جهت  اجرای برنامه و اقدامات شش ماهه دوم سال مورد ارزیابی قرار گرفت.

خدمات فوریتی اکیپ های اجرایی در قالب طرح نگهداشت شهر

طرح فوریتی نگهداشت شهر صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۶ مهر ماه با فعالیت ۲۸۲ کارگر در قالب اکیپ های اجرایی و همچنین مشارکت شهروندان و بر اساس آنالیز پیام ها و گزارشات و مشاهدات موضوعی در ناحیه یک منطقه۱۳ اجرایی شد.

طرح فوریتی نگهداشت شهر در سطح ناحیه ۱ این منطقه با آنالیز پیامها و گزارشات و مشاهدات موضوعی در سطح محله ها و کوچه های ناحیه مذکور روز پنج شنبه ۲۶ ، ۷ ، ۹۷  با فعالیت ۲۸۲ کارگر در قالب اکیپ های خدمات شهری ، عمران ، ترافیک ؛ فضای سبز ؛ مسیلها وانهار ؛ تفکیک پسماند از مبدا و اکیپهای ۱۳۷ و زیباسازی ، ساماندهی و ...   اجرایی شد.

در این طرح،  اقدامات متعددی شامل لایروبی و پاکسازی انهار سرپوشیده ، انهار و زیر پلهای عرضی سطح معابر ، رفع نواقص نقاط آبگیر  ، خشکه زنی ،کند و کوب و نیز کاشت درختچه ، شستشوی المانهای شهری ، پاکسازی نماهای شهری با رنگ پوششی مصوب ،المانهای ترافیکی ،مخازن مکانیزه ، رفع نواقص و رنگ آمیزی المانها، رفع نواقص ترافیکی، همسطح سازی دریچه و رفع مشکل اختلاف سطوح پیاده روها، لکه گیری چاله های سطح معابر فرعی و اصلی ، حذف زوائد فیزیکی و رفع خطر در معابر ، طعمه گذاری و از بین بردن کلونیهای حیوانات موذی بصورت مبارزه  فیزیکی و... اجرایی شد.

مراجعه به درب منازل شهروندان در بحث جمع آوری پسماند خشک و استقرار آموزشگران پسماند خشک و آموزش چهره به چهره در سطح محله از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح بود.

این طرح از ساعت  ۷ و نیم صبح آغاز و با مشارکت شهروندان و اخذ نظرات آنان در اجرا و بهبود روشهای اجرای طرح اجرایی شد.