به گزارش پارس نیوز، 

کجالب است بدانید که در ساخت این چشم مصنوعی از چربی جانوری استفاده شده است. علاوه بر آن، روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرگ های درون چشم به وسیله مفتول های طلایی به قطر کمتر از نیم میلیمتر به طرز اعجاب انگیزی طراحی شده اند.