به گزارش پارس نیوز، 

محمد حسن طالبیان، درخصوص اهمیت حفظ اسناد میراثی کشور با پند گرفتن از آسیب انتقال مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی از تهران به شیرازدر سال 88 اظهار داشت: این انتقال کار اشتباهی بود زیرا در هیچ جای دنیا با مرکز اسناد خود اینگونه رفتار نکرده و به این صورت انتقالی صورت نمی‌پذیرد، زیرا بسیاری از محتوای این مرکز اسناد نقشه‌ها و اسناد دسته اول و اورجینال بود و حتی اگر این محتواها اسکن نیز شود جایگاه اصلی اسناد باید حفظ شود زیرا اصل سندها که افراد متعددی آن را امضا و تهیه کردند بسیار مهم تر است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: بنابراین جابه‌جایی چنین اسنادی به صورت شبانه و به صورت کارتنی باعث شد کیفیت و فرسایش آنها دستخوش آسیب شود و هیچ کشوری نیز با اسناد خود اینگونه رفتار نمی‌کند، همچنین اگر دلیل این جابه جایی را به خاطر زلزله تهران عنوان می‌کنند این سؤال مطرح می‌شود به جز نقاطی از کویر مرکزی ایران - کجای این مملکت از دست زلزله مصون است.

طالبیان تصریح کرد: براین اساس به جای انتقال مرکز اسناد سازمان پژوهشگاه میراث فرهنگی از تهران به شیراز می‌توانستند به جایی چنین جابه‌جایی آسیب زا و پرهزینه ای بیایند و مخازن امن می‌ساختند.

وی گفت: بنابراین باید انتقال هرگونه اسنادی همانند استانداردهای جابه جایی وسایل موزه ای صورت پذیرد و برای عدم تکراری چنین موضوعی باید نهادهای نظارتی و متولیان حوزه اسناد از جمله مرکز ملی آرشیو ایران برای هرگونه انتقالی در حوزه اسناد؛ آیین نامه مشخصی تبیین و تدوین کند.

معاون میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: برای انتقال اسناد میراثی در هر نهادی، افراد و مدیرانی خارج از نهاد مرجع نیز رصد و نظر نهایی ارائه کنند و اینطور نباشد که چنین جابه‌جایی‌هایی فقط منوط به دستور یک مدیر صورت پذیرد.

طالبیان خاطرنشان کرد: از طرفی نیز یکی از پندهای این انتقال آسیب زا که هنوز هم برآورد دقیقی از آن مستند نشده است؛ این است که همیشه برای انتخاب مدیران حوزه‌های مهم فرهنگی و میراثی افراد آگاه و باتجربه به فرهنگ کشور انتخاب شوند که فقط نگاه صرف سیاسی نداشته باشند.