به گزارش پارس نیوز، 

صدر اعظم نوری گفت: بازپس گیری پایگاه‌های مدیریت بحران از بخش خصوصی در دستور کار شورای پنجم است.

زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران در خصوص  بهره برداری‌ های دیگر از پایگاه‌های مدیریت بحران اظهار کرد: پایگاه‌های مدیریت بحران در گذشته با هدف استفاده از آن‌ها در مواقع بحرانی، در نقاط مختلف شهر احداث شدند. لازم به ذکر است، مدیریت بحران باید به گونه‌ای باشد که با تامین تجهیزات، سرویس دهی به شهروندان به راحتی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران پیش بینی شد که تعداد 150 پایگاه مدیریت بحران احداث شود، گفت: در طول اجرای برنامه، قریب به 130 پایگاه مدیریت بحران احداث شد، اما متاسفانه با گذر زمان این پایگاه‌ها به جای اینکه فضایی برای آموزش امدادگران، برنامه‌ریزی بحران، محل تشکیل جلسات و همایش‌هایی در ارتباط با بحران باشند، بخشی از این پایگاه‌ها به فعالیت ورزشی بانوان اختصاص یافت و بخش دیگری در اختیار بخش خضوصی قرار گرفت. بر همین اساس شاهد مغایرت نوع بهره برداری از این پایگاه‌ها با هدف از احداث آن‌ها بودیم، چراکه با توجه به سازه سنگین احداث شده، در جهت دیگر و غیرمعقول بهره‌برداری شده است.

صدراعظم نوری با تاکید بر اینکه بازپس گیری پایگاه های مدیریت بحران از بخش خصوصی در دستور کار شورای پنجم است، گفت: تعدادی از این پایگاه‌ها بازگردانده شد و هم اکنون در اختیار شهرداری منطقه یا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران است.

حذف پایگاه‌های ورزشی از لیست سوله‌های مدیریت بحران

عضو شورای شهر تهران گفت: تعدادی از پایگاه‌های مدیریت بحران که در اختیار سازمان ورزش شهرداری هستند و در جهت ورزش بانوان از آن‌ها استفاده می‌شود، باید تعیین تکلیف شوند. اگر قرار باشد از این پایگاه‌ها بهره‌بردای ورزشی صورت گیرد، باید از لیست پایگاه‌های مدیریت بحران حذف شوند و شهرداری اقدام به احداث پایگاه‌های جدید کند.

وی در پایان گفت: از سویی باید امکانات لازم برای بانوان و افرادی که نیازمند فضاهای ورزشی هستند، فراهم شود. لازم به ذکر است؛ ما به دنبال سلب امکانات نیستیم، بلکه باید از هرز رفتن منابع جلوگیری کنیم و با برنامه ریزی‌های دقیق از منابع بهره گیریم.