به گزارش پارس نیوز، آتش سوزی یکی از واحدهای پتروشیمی، باعث شد بسیاری از واحدهای پتروشیمی در مدار خارج شوند، اما زمان زیادی طول نکشید تا متخصصان آبادانی، واحدهای از کار افتاده را دوباره وارد چرخه تولید کنند.