به گزارش پارس نیوز، 
حجت نظری سخنگوی شورای شهر تهران با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: سال‌هاست حیات‌ شبانه تهران محل بحث و گفت‌وگوست و نظرات متفاوت و متنوعی درمورد آن مطرح می‌شود اما هنوز طرفین به نقطه مشترکی نرسیده‌اند.

پایان شب مردگی با آغاز ماه مارک رمضان در شهر تهران باید از بین برود

حالاکه به خاطر ماه مبارک رمضان تهران تا اذان صبح زنده است، خوب است برای رفع شب‌مردگی شهر، این حیات شبانه درتمام ایام سال ادامه یابد.