به گزارش پارس نیوز، 

فرانسیس گری؛ مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی در دیدار با احمد تویسرکانی رییس ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: بیش از 250 کشور عضو سازمان هستند و تلاش می‌کنیم از آنها حمایت کرده و زیرساخت‌های فنی را برای آنها ایجاد کنیم ایران هم در این عرصه نقش مهمی د ارد.

او افزود: مالکیت معنوی در اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری به ویژه در عرصه رقابت‌پذیری نقش مهمی دارد ایران از نظ علم و تکنولوژی فوق العاده و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سیستم اقتصادی داشته باشد.

گری تاکید کرد که توسعه ظرفیت‌های فناوری برای ایجاد رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی کشورها بسیار مهم است.

مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی در پایان تاکید کرد که یکی از مزایای ثبت اختراعات جدید ایجاد بازار کار است و در ایران ظرفیت‌ها به ویژه در بحث ثبت مالکیت معنوی در حال رشد است.