گزارش تحلیلی پارس نیوز/ شوراهای اسلامی شهر و روستا که به نام پارلمان های شهری هم شهرت دارند، نهادی هستند که به صورت جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه هر استان تشکیل می شود.

نهادی تخصصی در حوزه شهری که باید به فکر اداره موفقیت شهر باشد و سیاسی بازی‌های حزبی پرهیز کند.

اصلاح طلبان به عنوان نیروهایی که در طول چهار دهه انقلاب اسلامی یکی از گروه های بودند که در نمودار قدرت نقش بازی می کرده اند نمی توانند عملکرد خود را از دید مردم غیب کنند.

با نگاهی به کارنامه اجرایی و سیاسی اصلاح طلبان می توان به این نتیجه رسید که آنها هیچ وقت در یک خط موازی و مشخص کنشگری نکرده اند. برای مثال آنگاه که آنها در سال های موسوم به دوم خرداد قدرت اجرایی کشور را توسط سید محمد خاتمی بدست آوردند با تسریع و حمایت از حرکت های رادیکایستی فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را غبارآلود کردند.

برای مثال می توان به وقایع سال 78 نگریست که اعضای دولت اصلاحات در ظاهر و باطن با حمایت از حرکات و اقدامات آشوب گرایانه اوباش خیابانی موجب آن شدند که فضای عمومی کشور تند شده و هزینه های بسیار به نظام اسلامی تحمیل شود و یا در زمان در اختیار بودن مجلس ششم توسط طیف اصلاحات هزینه های هنگفتی به ساختار سیاسی کشور تحمیل شد که مجلس ایران را در آن زمان زبان زد عام و خاص کرده بود.

 

انحلال؛ نتیجه مدیریت اصلاحاتی

در موردی دیگر می توان به وقایع شورای شهر اول نگریست که به دلیل سیاسی بازی های بی دلیل طیف مشارکت و دیگر جناح های اصلاح طلب مدیریت شهر درگیر مباحث سیاسی شد و آن شورای شهر کار را به جایی رساند که وزارت کشور دولت اصلاح طلب خاتمی مجبور شد شورای شهر اصلاح طلب را منحل کند.

وقتی در اسفندماه ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا با تبلیغات سنگین اصلاح طلبان برگزار شد، نتایج انتخابات دقیقا به مانند انتخابات دوره اخیر شورای شهر، به طور کامل به نفع این جناح سیاسی تمام شد . تمامی اعضای راه یافته به شورای شهر اول، از فهرست اصلاح طلبان بودند. البته در فضای احساسی حاکم بر کشور در پی جریان دوم خرداد ۷۶، و سیطره مطبوعات دوم خردادی بر فضای رسانه ای کشور، چندان هم این پیروزی دور از انتظار نبود. حال برای دیگر تمامی اعضای شورای شهر تهران را اصلاح‌طلبان در اختیار دارند.

همزمان با گذشت ۶ماه از عمر شورای شهر اصلاح‌طلبان و انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران او هفته گذشته از عملکرد خود استعفا داد.

به نظر می‌رسد مجموعه عملکرد شورای شهر و شهرداری  اصلاح‌طلبان برای بار دیگر خاطره شورای اصلاح طلبان را یادآوری می‌کند. آیا شورای شهر اصلاح‌طلبان باز هم برای بار دیگر منحل خواهد شد؟ این گمانه ای است که آقای سروری از اعضای سابق شورای شهر مطرح کرده است و روند فعلی شورا این اتفاق را دور از انتظار نمی کند.