«پائولو بالستروس»، پدر، آرایشگر، گریمور، هنرپیشه و مدلی است که برای تغییر چهره های فوق العاده بی نظیر خود شهرت یافته. او با مهارت زیاد، صورت خود را گریم کرده و شبیه هنرپیشه ها، خواننده ها و افراد مشهور جهان می کند.

در جدیدترین اثر وی، شاهد تغییر چهره به شکل اما استون هستیم که در تصویر زیر مشاهده می کنید.
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند

گریم های او فوق العاده واقعی به نظر می رسند و نمی توان باور کرد که زیر این آرایش، چهره یک مرد وجود داشته باشد.

از دیگر کارهایش می توان به موارد زیر اشاره کرد. برای دیدنشان همراهمان باشید.
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
گال گدوت، زنان شگفت انگیز
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
کیم کارداشیان
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
سرسی لنیستر
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند
پدری که خود را شبیه هنرمندان مشهور زن جهان گریم می‌کند