به گزارش پارس ، محمدرضا محمودی در گفت وگو با فارس، درباره واگذاری مسکن های ویژه تهرانسر اظهار داشت: سایت های مسکن های ویژه در وردآورد، منطقه ۵ تهران، حکیمیه و تهران پارس نیز در حال بررسی و مطالعه است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری مسکن های ویژه تهرانسر از مهر آغاز می شود، گفت: واحدهای مسکن ویژه ۱۰۵ متر است که با تقسیط ۱۲ ساله، قیمت هر متر کمتر از دومیلیون تومان می شود.

محمودی خاطرنشان کرد: متقاضیان مسکن ویژه باید هر سه ماه یکبار ۲۰ میلیون تومان به مدت یکسال پرداخت کنند و در هنگام تحویل نیز ۵۰ میلیون تومان نقدا پرداخت می شود.

واگذاری ۱۴۰ هزار واحد مسکن مهر تا شهریور

معاون عمرانی استاندار تهران درباره واگذاری مسکن های مهر گفت: از مجموع ۴۰۳ هزار واحد مسکونی مهر استان تهران بیش از ۳۰۰ هزار واحد تا شهریور امسال تکمیل و تحویل داده می شود.

وی بیان داشت: در سال گذشته ۱۶۰ هزار واحد مسکونی واگذار شد و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا شهریور امسال به واجدین شرایط و متقاضیان مسکن مهر تحویل داده می شود.

محمودی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ واحد مسکونی مهر در دولت آینده تحویل داده می شود گفت: علت تأخیر در واگذاری این واحدها مشکلات مربوط به تعاونی ها و متقاضیان مسکن مهر است و جلساتی نیز برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است.