مسلم بیات با تاکید بر اجباری شدن استاندارد وسایل و تجهیزات شهربازی ها از سال ۸۸، گفت: به روش مهندسی معکوس، نقشه تاسیسات، سازه و حتی در مواردی نوع فلز و مواد به کار رفته در وسایل شهربازی هایی را که قبل از این تاریخ تولید و نصب شده است با هدف مدیریت ریسک و کاهش حوادث احتمالی شناسایی کردیم.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: در حال حاضر تمام مراحل و فرایند ایجاد یک شهربازی از مرحله طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری زیر نظر بازرس انجام می‌شود، ضمن اینکه در دوران تعمیر و نگهداری هم باید شرکت بازرسی طی قرارداد تمام فعالیت‌ها را تحت کنترل داشته باشد تا مدیریت تمام فرایندها امکان پذیر شود.

وی تصریح کرد: در این فرایند برای هر وسیله یک شناسنامه از نظر قدمت، طول عمر و آزمون‌های غیر تخریبی ایجاد می کنیم تا ریسک‌ها را به حداقل برسانیم تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم،   البتهبازدیدهای دوره ای از شهربازی ها به صورت هر ۳ ماه یکبار  انجام می‌شود و در کنار این بازدیدها ما تست‌های غیرتخریبی و بازرسی های سالانه را برای مدیریت بهتر این مجموعه ها در دستور کار داریم، ضمن اینکه با تعیین و اموزش مدیر فنی برای هر یک از شهربازی ها در سطح استان تهران مسئولیت ثبت و ضبط آزمون‌ها و تست چشمی روزانه از وسایل و تجهیزات را برعهده داریم.

بیات گفت: طی بازرسی های فشرده حدود ۳ سال اخیر از شهربازی ها در استان تهران ۱۰ شهربازی از جمله در رودهن، بومهن، فجر افسریه، شاهد، پارک ساعی و شهرستاره ها به علت بی توجهی به رفع نواقص اعلامی متوقف و وسایل و تجهیزات انها جمع آوری شد.

وی افزود: تمام توان و ظرفیت خود را به منظور تامین اوقات خوش برای مردم بکار گرفته ایم و از مردم انتظار داریم هنگام استفاده از تجهیزات و وسایل بازی در شهربازی ها از رفتارهای پرخطر بپرهیزند، همچنین مدیران فنی مستقر در شهربازی ها درصورت مشاهده چنین رفتارهایی مکلف به توقف وسیله بازی و خارج کردن افراد خاطی هستند، ضمن اینکه همکاران ما به صورت نامحسوس از شهربازی ها بویژه شهربازی هایی که جمعیت بیشتری حضور دارند بازدید می کنند.