به گزارش ایسنا ، سازمان بهزیستی استان تهران در راستای اجرای آئین نامه داخلی ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش حجم و تصدی گری دولت در ارائه خدمات بهزیستی در نظر دارد برای فعالیت در زمینه های مهد کودک، کلینیک مددکاری اجتماعی، خانه کودک و نوجوانان (مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست) ، مرکز توانبخشی جسمی حرکتی و حسی، توانبخشی بیماران روانی مزمن غیره… در استان تهران و شهرستانهای تابعه مجوز فعالیت صادر کند.

در این راستا از متقاضیانی که واجد شرایط آئین نامه های تخصصی سازمان بهزیستی هستند د عوت شده است تا بیستم فروردین سال ۱۳۹۲ به ادارات بهزیستی شهرستان مربوطه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارائه درخواست کتبی اقدام کنند.