به گزارش پارس به نقل از فارس، فردین حشمتی امروز اظهار داشت: بر اثر بروز پدیده ریزگردها و توفان شن و افزایش دما 40 نفر در این شهرستان راهی مراکز بهداشتی درمانی شدند‌.

وی ابراز داشت: این ریزگردها که امروز مجددا در آسمان این شهرستان ظاهر شدند، سبب مشکلات تنفسی برای شهروندان ریگانی شده است‌.

حشمتی از مردم شهرستان ریگان خواست با بروز پدیده ریزگردها از ماسک استفاده کنند و عنوان کرد: تمام‌ مراکز بهداشتی در‌مانی شهرستان در حال آماده‌باش هستند.

رئیس شبکه و مرکز بهداشت ریگان اظهار داشت: با تشدید این پدیده در شهرستان آمار مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، پدیده ریز‌گردها در شهرستان ریگان از اوایل صبح آغاز شده و هر لحظه بر غلظت آن افزوده می‌شود.