به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: آموزش والدین بیسواد دانش‌آموزان پیشرفت خوبی داشته است و ما در سال تحصیلی گذشته 623 هزار نفر از اولیای بیسواد دانش‌آموزان را شناسایی کردیم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی خاطرنشان کرد: اطلاعات این افراد به تفکیک در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت و آنها براساس بخشنامه و تکلیف وزیر آموزش و پرورش موظف به مشخص کردن 4 مسئله شدند.

باقرزاده افزود: مدیران موظف شدند که مشخص کنند اول اینکه «آیا فرد فوق الذکر واقعاً بیسواد است»، دوم اینکه «زنده است»، سوم اینکه «آموزش پذیر است» و چهارم اینکه « آیا فرد مورد نظر در دسترس است».

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس بررسی مدیران، اطلاعات حدود 400 هزار نفر از بین 623 هزار نفر تأیید شد که دارای 4 شرط بیسوادی در دسترس بودن، آموزش پذیر بودن و زنده بودن هستند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود 180 هزار نفر سال گذشته تحت آموزش قرار گرفتند و آموزش دیدند و برنامه آموزشی برای 220 هزار نفر دیگر در سال جاری ادامه دارد؛ چرا که این طرح ، طرحی سه ساله بود.