~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا علی نوذرپور در گفت‌وگو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مشکل را تعداد اعضای شورا نمی دانم و عقیده دارم مجلس با این کار حرکت رو به عقب داشته است. در همه دنیا که نظام شورایی برقرار است تعداد اعضای شورا از تعداد فعلی شوراهای کشورمان بیشتر است قطعا کاهش این تعداد وضعیت را بدتر خواهد کرد.

وی افزود: آنچه که در نظام شورایی به عنوان مشکل محسوب می شود عدم اتصال شوراها به بدنه جامعه است، اگر مطابق قانون اساسی قوانین مربوط به شوراها تدوین می شد باید جایگاه قانونی مشخصی برای شوراهای محله در نظر گرفته می شد و از دل شوراهای محله شورای شهر شکل می گرفت.

وی ادامه داد: در حقیقت عدم اتصال سازمان یافته شوراها با شوراهای پایین دست اشکال اساسی نظام شورایی محسوب می شود. باید ابتدا شورای محله شکل می گرفت و از دل آن شورای مناطق شهر و در مرحله بعد از شورای مناطق باید شورای شهر تشکیل شود. به این ترتیب شورای شهر خصلت محلی و مکانی لازم را پیدا می کند.