به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاینپنج رتبه تک رقمی کنکور امسال متعلق به دانش آموزان یزدی بود. این بیست و یکمین سال متوالی است که دانش آموزان یزدی موفقیتهای خوبی در کنکور سراسری به دست می آورند. در همین زمینه با احمد شیرزاد مدیرکل آموزش و پرورش یزد گفت وگویی انجام داده ایم. او معتقد است که توجه به همه دانش آموزان بدون توجه به دولتی و خصوصی بودن و توجه والدین به تحصیل فرزندانشان در این زمینه بسیار موثر است.

استان یزد 21سال متوالی است که بیشترین درصد قبولی کنکور سراسری را دارد.شما دلیل این موفقیت را چه چیزی می دانید؟

در موفقیت دانش آموزان بزدی به نظر من معلمان و اولیا دانش آموزان نقش مهمی دارند. معلمان دلسوز همت والای خود را معطوف داشتند و با وقت گذاری و محبت بی شائبه تدریس و تحصیل دان آموزان را دنبال می کنند. والدین هم پیگیر و مطالبه گرند و همواره ارنباط مستمر و منظمی با مدارس دارند و انجمن های اولیا و مربیان عرصه تعامل خانه و مدرسه هستند.البته در این زمینه عوامل فردیو خانوادگی بسیار مهم است که عوامل فردی تصور مثبت داشتن از خود برای موفق شدن در کنکور، میل باطنی به ارتقا سطح علمی و شکوفا سازی توان‌مندی‌های خود در دانشگاه، نگرش مثبت و ارزشمند دانستن دانشگاه برای رشد در زندگی شخصی و اجتماعی، تمایل به حضور در دانشگاه به عنوان فرصتی جهت بررسی بیشتر مسیر زندگی آینده و هستند و عامل خانوادگی حمایت و تشویق خانواده برای پیگیری مطالعه و موفقیت کنکور، اصرار خانواده به ورود در دانشگاه برای بهبود وضع اجتماعی و کسب منزلت اجتماعی، وجود جو و فضای سالم، آرام و مطلوب در خانواده طی دوره آمادگی برای کنکور، همراهی واقعی والدین با برنامه مطالعاتی هنگام آمادگی برای کنکور، تأثیر نگرانی والدین از سرنوشت شغلی و اجتماعی فرزند ر کنکور هستند.

حمایت مردم از مدارس به چه صورت است؟

مردم یزد همواره مدارس را حمایت می کنند به شکلی که یک سوم مدارس استان توسط خیرین احداث شده است و آنها پس از احیای مدرسه دست از حمایت و همراهی مدارس برنمی دارند و برای رفع مشکلات مدرسه پیگیر و همراه هستند. البته مسئولان یزد هم همراه و همگام آموزش و پرورش هستند و همگی دغدغه مدرسه دارند.برنامه ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مدیران مدارس هم در این راستا از هیچ کوششی فروگذاری نکرده اند.

در مدارس آموزش و پرورش استان شما برنامه های آموزشی جدا از آنچه برنامه وزارتخانه هست هم وجود دارد؟

تاکید من به مدیران مدارس همواره این است که دانش آموزان برای آنها تفاوتی نداشته باشد یعنی ما توجه نمی کنیم که دانش آموزان در مدارس دولتی هستند یا غیر دولتی و با اجرای طرح های مختلف آموزشی ، پرورشی و پژوهشی همچون برپایی پایگاههای مطالعاتی، تقویت بنیه علمی دانش آموزان مناطق محروم را در نظر داریم. همچنین آزمونهای هماهنگ، طرح های مشاوره ای برای تعالی همه دانش آموزان داریم. در کنار این موضوع برخورداری از معلمانی توان‌مند، دلسوز، هدایت‌گر، مشوق با کفایت علمی و اخلاقی متناسب، توانایی جامع دبیران در پاسخ‌ دقیق و کامل به سؤال‌های دانش‌آموزان، توان‌مندی جامع دبیران در تدریس عمیق و همه جانبه محتوای دروس مدرسه‌ای، برخوداری از کادر مدیریتی، آموزشی و پرورشی دلسوز، علاقه‌مند و مشوق در مدرسه هم بسیار موثر است.

در این سالها برای فارغ التحصیلان دانشگاه مشکل کار در استان نداشتید؟

آمار چندانی از این موضوع ندارم اما بهره‌گیری بیشتر فارغ التحصیل دانشگاه از سطوح عالی‌تر تکنولوژی، ابزار و فنون تولید، موفقیت تحصیل‌کردگان دانشگاه در شغل خود به واسطه تسلط علمی و فنی عواملی هستند که دانش آموزان را ترغیب به درس خواندن و رفتن به دانشگاه می کند. همچنین ما در مدارس به دانش آموزان تاکید می کنیم که به واسطه تحصیلات دانشگاهی می‌توان از وضعیت اقتصادی بهینه تری در سطوح فردی و اجتماعی بهره مند شد لذا لازم است این ارزش مثبت هر چه بیشتر در جامعه استان و برای دانش‌آموزان متوسطه احیاء و بازشناسی شود.