پايگاه خبري تحليلي «پارس»- جوان دوچرخه سوار همانند همیشه درحال دوچرخه سواری در جنگل بود که ناگهان خود را در برابر خرسی خشمگین دید.

این نوار ویدئوی تنها ظرف دو روز از تاریخ انتشار آن در اینترنت پنج میلیون بیننده داشته است.